ROTARYS LÄKARBANK

lördag 14 november 2015

B-Å Hedlund

JEEPLÄKARE I KENYA 


Klubben har sedan 2007 bidragit till att en läkare kunnat arbeta i Kenya under sex veckor.   Följ Ulf Nordenson som var klubbens jeepläkare 2015.

Länken är:   Ulf Nordenson Kenya